Opdracht tot aanhuur

Vul alstublieft uw gegevens hieronder aan

Gegevens betreffende woonruimte

Contractduur

Gegevens betreffende huurder / bewoners

Financieel overzicht

Cliënt verklaart hierbij de in de opdracht tot aanhuur genoemde woonruimte te willen huren tegen de voorwaarden zoals deze hierboven zijn vermeld. De huidige toestand en onderhoudstoestand van de te huren woning is bij aanvang van het ondertekenen van deze huur opdrachtbevestiging reeds bij de opdrachtgever bekend.

Aldus voor akkoord opdrachtgever, d.d.: 15-09-2019

Handtekening

U kunt uw handtekening plaatsen in onderstaand veld